ביטוח חסר (תת ביטוח)

ביטוח חסר הוא מצב ביטוחי בו סכום הביטוח שנרשם בחוזה הפוליסה נמוך מהערך האמיתי של הרכוש המבוטח. במקרה בו נגרם נזק לרכוש יקבל המבוטח פיצוי חלקי לפי היחס הבא: סכום הביטוח חלקי ערך הרכוש. כך לדוגמה אדם שביטח את רכושו לפי מחצית מערכו יקבל סכום לפיצוי בגובה חצי משווי הרכוש. 

ביטוח חסר הוא מצב בעייתי שבו בקרות מקרה ביטוחי הלקוח יצטרך לשאת בחלק גדול של ההוצאות. לרוב ביטוח חסר (המכונה גם תת ביטוח) נגזר מטעות של המבוטח או סוכן הביטוח בחישוב ערך הרכוש או כאקט לחיסכון בעלות הביטוח. כאן בהמשך: תת ביטוח – איך מחשבים? מהן ההשלכות? ועוד מידע שחשוב לכל מבוטח לדעת.

 

מהו ביטוח חסר?

כשאדם רוכש ביטוח הוא מעוניין כי סכום הביטוח ישקף את ערך הרכוש אותו הוא מבטח. רכוש, יכול להיות רכוש פיזי או נכס רוחני, שכר, בית או ביטוח חיים. ברכישת פוליסה המבטחת רכוש או נכס באופן חלקי, קיים סיכון גבוה כי בבוא העת יהיה על האדם להתמודד עם הוצאות גדולות ללא כיסוי מספק מטעם חברת הביטוח. כך לדוגמה, אדם שקנה ביטוח דירה בסכום של מיליון ש"ח עבור דירה בשווי 2 מיליון ש"ח, במקרה של נזק משמעותי לדירה, יקבל רק את החלק היחסי כפי המוגדר בפוליסה ואת שאר הוצאות יצטרך לממן בעצמו.

 

תת ביטוח והסיבה לחסר הביטוחי

קיימות מספר סיבות לתופעת החסר הביטוחי:

  1. טעות שאירעה בתום לב

קיימים מצבים בהם חסר ביטוחי נוצר כתוצאה מטעות של המבוטח או של סוכן הביטוח בהערכת שווי הרכוש או בעדכון פרטי הנכס. במצב זה עשוי המבוטח לשלם פרמיה חודשית במחשבה כי הוא מכוסה מבחינה ביטוחית ובקרות מקרה ביטוחי לגלות כי הוא לא זכאי לשיפוי מלא עבור ההוצאות הכרוכות באובדן כושר עבודה/נזק לרכוש וכדומה.

  1. רצון לחיסכון והוזלת הפרמיה החודשית

לעיתים, מבוטח מעוניין לבטח את רכושו בעלות חודשית נמוכה. הוא מדווח רק על חלק משווי הרכוש ובכך מקטין את סכום הפוליסה וממילא את גובה התשלום החודשי. כאן חשוב לבדוק היטב האם הוזלה זו משתלמת שכן בטווח הקצר מדובר בחיסכון חודשי אולם בקרות אירוע ביטוחי אדם עשוי לשלם מכיסו פי כמה וכמה הודות לביטוח החסר.

עם זאת, יש אנשים שבגישה להתנהלות כלכלית נבונה משקיעים סכום מסוים בביטוח לפי יכולותיהם הפיננסיות מתוך הבנה כי עדיף ביטוח חלקי מלא לבטח כלל את הרכוש.

על כל מבוטח לבחון האם הכיסוי החלקי נכון עבורו גם לטווח הארוך ולברר האם ניתן להרחיב את הפוליסה בעלות מינימלית נוספת כדי לקבל כיסוי מלא על שווי הרכוש. שכן, לעיתים לצורך השלמת הביטוח נדרש יהיה להוסיף סכום קטן מיד חודש ובכך ליהנות מראש שקט בכל הנוגע לעתיד הכלכלי.

  1. עדכון חסר בנוגע לשינויים בשווי הרכוש/הנכס/גובה השכר

חשוב לדעת כי ביטוחים הם מוצר דינמי בהתאם לשינויים החלים בחיי המבוטח. כך לדוגמה: גיל המבוטח, גובה המשכורת, ערך הנכס, שווי הדירה ועוד. לעיתים, בראשית חיי הפוליסה, המבוטח אכן מבוטח באופן מלא בסכום ביטוח התואם את ערך הרכוש. אולם, עם השנים, בהעדר עדכון שינויים בנוגע לגובה השכר/שינויים בשווי הנכסים עשוי הביטוח להפוך לביטוח חסר ולא לכסות את מלא השווי. כאן נדגיש כי בכל מקרה של שינוי או העלאה בגובה השכר יש לפנות לסוכן ביטוח על מנת שיעדכן את השינויים בפוליסה וידאג לכיסוי מלא של המבוטח.

 

איך מחשבים ביטוח חסר?

קיימת נוסחה לחישוב החסר הביטוחי: סכום הביטוח שנרכש כפול גובה הנזק, חלקי ערך הרכוש בפועל – שווה גובה הפיצוי. באמצעות הזנת פרטי פוליסה קיימת נוכל להעריך האם הביטוח שלנו חסר, עד כמה הוא חסר ומה יהיה גובה הפיצוי בהגשת תביעה לחברת הביטוח.

דוגמאות לביטוח חסר (תת ביטוח)

ביטוח חסר בתחום ביטוחי החיים

עובד מרוויח שכר חודשי בגובה 15 אלף ש"ח. אותו עובד רצה לבטח את משפחתו ולהבטיח כי במקרה בו ילך לעולמו – יוכלו בני המשפחה להתקיים מקצבת שארים או מסכום חד פעמי אותו תעניק להם חברת הביטוח בהתאם לגובה המשכורת החודשית שלו.

אותו עובד רכש ביטוח חיים התואם את גובה הכנסתו בסמוך להנפקת הפוליסה ולא עדכן את העלייה בשכרו במשך השנים כך שבמקרה שבו יעזוב את העולם, בני משפחתו מבוטחים רק עד לגובה סכום השכר עליו הצהיר בראשית חיי הפוליסה. במקרה זה על העובד לעדכן את קרן הפנסיה/קופת גמל/ביטוח מנהלים על כל עליה בגובה השכר ובכך להגדיל את קצבת השארים/את הסכום החד פעמי אותם יקבלו לאחר מותו.

ביטוח חסר בתחום ביטוחי מבנה

אדם המחזיק במבנה בערך של חצי מיליון ש"ח. בפועל אותו אדם רכש ביטוח בסכום של 300 אלף ש"ח – כלומר – שני שלישים מערך המבנה. במידה ואירע נזק למבנה בגובה של 50% מערכו הוא יקבל פיצויים בגובה 50% מסכום הפוליסה בה ביטח את המבנה כלומר: 150 אלף ש"ח בלבד (חצי מ-300 אלף ש"ח). כאן, במקום לקבל 50% מערך הנכס בפועל הוא קיבל פחות משליש ואת שאר ההוצאות הוא יצטרך לממן בכוחות עצמו.

 

איך למנוע ביטוח חסר?

יועצים בתחום הביטוח ממליצים על פגישה אחת לשנה עם סוכן ביטוח האחראי על ניהול מוצרי החיסכון והפוליסות שלכם. סוכן הביטוח יבחן את תנאי הפוליסות ויעדכן נתונים משתנים התואמים את רמת ההכנסה/שווי הרכוש באותה נקודת זמן.

 

מה לעשות כאשר יש גידול בשכר?

נוסף על פגישה שנתית עם סוכן ביטוח, חשוב מאוד לעדכן באופן רציף את סוכן הביטוח בנוגע לשינויים בגובה השכר. כאן יידרש המבוטח בדרך כלל לבצע בדיקה רפואית על פי הוראת חברת הביטוח לצד מילוי טופס הצהרת בריאות, זאת כדי לתת אינדיקציה לחברת הביטוח בנוגע למצב המבוטח ולאפשר לה לבחון את הבקשה לתוספת בסכום הפוליסה.

 

בדיקת ביטוחים – בצורה עצמאית או בליווי מקצועי?

ניתן לבצע בדיקת ביטוחים קיימים באופן עצמאי ולהתעדכן במצב הביטוחים שלכם באתר הר הביטוח, המערכת קלה ונוחה לגישה וניתן לבדוק אילו פוליסות קיימות על שמכם. עם זאת, בחלק מהמקרים המידע באתר הר הביטוח לוקה בחסר ויהיה צורך לעמוד בקשר מול חברות הביטוח השונות ולעדכן מולם פרטים. זו הסיבה שרבים בוחרים בחברת ביטוח מקצועית שתלווה אותם לאורך התהליך ותבצע עבורם עדכונים בנוגע לשינויים בסכום הפוליסה. נוסף על השלמת ביטוח חסר, חברת ביטוח מקצועית תוכל לפעול למניעת כפל ביטוחי ואף להוזלת מחירי הפוליסה. כאן ייתכן ותוכלו לשלם אותו מחיר על שירות משולם ולמנוע תת ביטוח מבלי לשלם יקר.

ביטוח חסר
ביטוח חסר

 

לסיכום

ביטוח חסר הוא מצב העשוי להשפיע על העתיד הכלכלי בצורה שלילית. כדי למנוע אותו מומלץ לבצע עדכון לגבי שינויים משמעותיים בחיי המבוטח כגון: גידול בשכר, עדכון גיל מעל 75, שינוי בשווי מבנה ועוד. חברת 'הר הביטוח הבטוח' מלווה מבוטחים בהשלמת ביטוחים חסרים ומחזירה להם את השקט הנפשי. מעוניינים לבדוק אם הביטוח שלכם מכסה אתכם בצורה מלאה? צרו קשר עכשיו עם נציגי החברה לקבלת שירות מקצועי ומהיר.

תוכן עניינים
עוד באותו נושא
איתור ביטוח דירה

כדי לאתר ביטוח דירה איכותי חשוב להתייחס למספר מרכיבים: סוגי הכיסויים הרלוונטיים, מחיר הפוליסה, זהות חברת הביטוח והתאמה מקסימלית לצרכיכם כמבוטחים. מבוטחים רבים עלולים לשלם

קרא עוד »